Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพุทธไทยถาวร Albany, NY 
Inbox หรือ โทรติดต่อได้ที่วัด เบอร์โทร (718) 803-9881